نتائج امتحانات ششماہی و سالانہ ابتدائی (طلبہ) ٢٠٢١-٢٢

Atfal Boys 2021-22

Awwal A Boys 2021-22

Awwal B Boys 2021-22

Chaharum A Boys 2021-22

Chaharum B Boys 2021-22

Chaharum C Boys 2021-22

Dum A Boys 2021-22

Dum B Boys 2021-22

Panjum A Boys 2021-22

Panjum B Boys 2021-22

Panjum C Boys 2021-22

Sum A Boys 2021-22

Sum B Boys 2021-22

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.