نتائج امتحانات ششماہی و سالانہ ۲۰۲۱۔۲۲(طلبہ)

Arabic 1 A Boys

Arabic 1 B Boys

Arabic 1 C Boys

Arabic 1 D Boys

Arabic 2 A Boys

Arabic 2 B Boys

Arabic 3 A Boys

Arabic 3 B Boys

Arabic 4 A Boys

Arabic 4 B Boys

Arabic 5 A Boys

Arabic 5 B Boys

Arabic 6 A Boys

Arabic 6 B Boys

Arabic 7 Boys

Arabic 8 Boys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.